Facebook Posts

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction iconsHis Holiness Penor Rinpoche Page 6 days ago རྣམ་གྲོལ་གླིང་དགོན་པའི་ངོས་ནས་དབུ་འཛིན་མཆོག་སྤྲུལ་གྱང་ཁང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་བྱམས་བརྩེ་ཆེན་པོས་ཉེ་འདབས་རྒྱ་གར་ཁྱིམ་མཚེས་ཉམས་ཐག་༨༠༠...